УниКредит Булбанк АД

Банка ДСК EАД

 

Адрес:

пл. Света Неделя № 7

София 1000

Адрес:

ул. Московска № 19

София 1036

 

Тел.:

(+359 2) 923 2111

Тел.:

(+359 2) 939 1220

 

Факс:

(+359 2) 988 4636

Факс:

(+359 2) 980 6477

 

 

www.bulbank.bg

 

www.dskbank.bg

 

       

Обединена българска банка АД

Юробанк България АД

Адрес:

ул. Света София № 5

София 1040

Адрес:

ул. Околовръстен път № 260

София 1766

Тел.:

(+359 2) 811 2330; 811 2800; 811 2235

Тел.:

(+359 2) 8166 000

Факс:

(+359 2) 988 0822

Факс:

(+359 2) 988 81 10

 

www.ubb.bg

 

www.postbank.bg

               

 

       

 

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Сосиете Женерал Експресбанк АД

 

Адрес:

бул. Никола Вапцаров № 55

София 1407

Адрес:

бул. Владислав Варненчик № 92

Варна 9000

 

Тел.:

(+359 2) 91 985 101

Тел.:

(+359 52) 686 100; (+359 2) 937 0476

 

Факс:

(+359 2) 943 45 28

Факс:

(+359 52) 601 681; (+359 2) 981 7917

 

 

www.rbb.bg

 

www.sgeb.bg

 

       

Алианц Банк България АД

Банка Пиреос България АД

Адрес:

бул. Мария Луиза № 79

София 1202

Адрес:

бул. Цариградско шосе № 115 Е, сграда Е

София 1784

Тел.:

(+359 2) 9215 + в. ; 9215 404

Тел.:

(+359 2) 8004 182; 0700 12 002

Факс:

(+359 2) 981 9307

Факс:

(+359 2) 8004 362

 

http://bank.allianz.bg

 

www.piraeusbank.bg

             

 

       

 

Ти Би Ай Банк EАД

Първа инвестиционна банка АД

 

Адрес:

ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54

София 1421

Адрес:

бул. Драган Цанков № 37

София 1797

 

Тел.:

(+359 2) 970 24 10; 8163 900

Тел.:

(+359 2) 91 001

 

Факс:

(+359 2) 970 24 42

Факс

(+359 2) 980 5033

 

 

www.tbibank.bg

 

www.fibank.bg

 

       

СИБАНК EАД

Търговска банка Виктория ЕАД

Адрес:

бул. Цар Борис ІІІ № 1

София 1612

Адрес:

ул. Лайош Кошут № 4

София 1606

Тел.:

(+359 2) 9399 111; 9399 240

Тел.:

(+359 2) 917 17 17

Факс:

(+359 2) 981 25 26

Факс:

(+ 359 2) 917 11 58

 

www.cibank.bg

 

www.tbvictoria.bg

             

 

       

 

Българо - американска кредитна

банка АД

ПроКредит Банк (България) EАД

 

Адрес:

ул. Славянска № 2

София 1000

Адрес:

бул. Тодор Александров № 26

София 1303

 

Тел.:

(+359 2) 9658 358; 9658 345

Тел.:

(+359 2) 8135 100; 8135 808

 

Факс:

(+359 2) 944 5010

Факс:

(+359 2) 8135 109

 

 

www.bacb.bg

 

www.procreditbank.bg

 

       

Търговска Банка Д АД

Токуда Банк АД

Адрес:

бул. Генерал Тотлебен № 8

София 1606

Адрес:

ул. Георг Вашингтон № 21

София 1000

Тел.:

(+359 2) 935 7171; 464 1171

Тел.:

(+359 2) 403 7900; 939 2101

Факс:

(+359 2) 989 4848

Факс:

(+359 2) 403 7999; 981 5378

 

www.dbank.bg

 

www.tcebank.com

               

 

       

 

Инвестбанк АД

Централна кооперативна банка АД

 

Адрес:

бул.. България № 85

София 1404

Адрес:

бул. Цариградско шосе № 87

София 1113

 

Тел.:

(+359 2) 818 6123; 818 6124

Тел.:

(+359 2) 926 62 66

 

Факс:

(+359 2) 854 8199

Факс:

(+359 2) 980 4386

 

 

www.ibank.bg

 

www.ccbank.bg

 

       

Общинска банка АД

Българска банка за развитие АД

Адрес:

ул. Врабча № 6

София 1000

Адрес:

ул. Стефан Караджа № 10

София 1000

Тел.:

(+359 2) 9300 111

Тел.:

(+359 2) 9 306 333

Факс:

(+359 2) 981 51 47

Факс:

(+359 2) 9 306 321

 

www.municipalbank.bg

 

www.bdbank.bg

             

 

       

Интернешънъл Асет Банк АД

Тексим Банк АД

Адрес:

бул. Тодор Александров № 81-83

София 1303

Адрес:

ул. Тодор Александров № 141

София 1309

Тел.:

(+359 2) 8120 234; 9204 303

Тел.:

(+359 2) 903 5501/ 5505

Факс:

(+359 2) 9204 201

Факс:

(+359 2) 931 1207

 

www.iabank.bg

 

www.teximbank.bg

  1. Клонове на чуждестранни банки в Република България
       

 

ИНГ Банк Н.В. – клон София

Ситибанк Европа АД - клон България

 

Адрес:

бул. България № 49Б, вх. А, ет.7

София 1404

Адрес:

бул. Ситняково № 48, Сердика офиси, ет. 10

София 1505

 

Тел.:

(+359 2) 917 6400

Тел.:

(+359 2) 9175 100; 9175 101

 

Факс:

(+359 2) 917 6578/6579

Факс:

(+359 2) 981 9914; 981 9588

 

 

www.ing.bg

 

www.citibank.com/bulgaria

 

       

БНП Париба С.А. – клон София

Ишбанк АГ – клон София

Адрес:

бул. Цар Освободител № 2

София 1000

Адрес:

пл. Позитано № 2, Бизнес център Перформ

София 1000

Тел.

(+359 2) 9218 640/650

Тел.

(+359 2) 402 2000; 402 2001

Факс:

(+359 2) 9218 678

Факс:

(+359 2) 402 2015

 

www.bnpparibas.bg

 

www.isbank.bg

               

 

       

Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ –

Клон София

 

Адрес:

ул. Цар Самуил № 87, София 1301

Адрес:

 

Тел.:

(+359 2) 980 0087

Тел.:

 

Факс:

 

Факс:

 
 

www.ziraatbank.bg