Arrow
Arrow
Slider

Регистрация на дружество, пълно счетоводно обслужване, данъчни конултации, заплати на малки и средни предприятия – това сме ние.Правим го с желание и професионализъм всеки ден и така повече от 10 години. Владеем отлично руски и английски език, което е основно предимство за нашите чуждестранни клиенти. Независимо дали сте собственик на малка фирма, която иска да се фокусира единствено върху своята дейност или притежавате по-голям бизнес, който иска да подобри ефективността и да намали разходите си , ние ще подкрепим начина на вашата работа и ще ви спестим време и пари. Свържете се с нас , за да разберете как можем да ви помогнем или прочетете повече тук.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НАШАТА РАБОТА
Полезни връзки
Какви данъци дължа
Как да регистрирам дружество
Банките в България

НАП

НОИ

БНБ

ТР

факти за нас

Регистрирани дружества

Чуждестранни клиенти

Спечелени проекти по европейски програми

Сделки с трети страни

Данъчно осигурителен календар

 
10-то число на месеца

Подаване на болнични листове и декларации за обезщетения.

 
14-то число на месеца

Подаване на ДДС декл,VIES декл., плащане на дължимото ДДС за месеца.

 
14-то число на месеца

Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.

 
15-то на месеца следващ тримесечието

Деклариране и плащане на авансови вноски за корпоративен данък.

 
20-то число на месеца

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец май 2017 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет.

 
25-то число на месеца

Деклариране и плащане на здравно-осигурителни вноски.

 
25-то число на месеца

Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения.

 
25-то число на месеца

Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които е възникнало задължението да заплащат сами здравната си осигуровка.

 
30-то число на месеца следващ тримесечието

Деклариране и плащане на авансов данък за доходи от наем и дължим окончателен данък на физически лица.

НАШИЯТ ЕКИП